Zavolajte nám: 0917455667
6 položiek v hodnote 0,00 € Košík

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

UPOZORNENIE: Pri doobjednávaní skrinkového nábytku alebo sedacej súpravy s drevom sa môže odtieň dreva odlišovať už od vami zakúpeného nábytku.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

 • spôsobil vadu tovaru sám
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny
 • použitám výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy
 • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí


Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:


Bratislava: Nejedlého 10, 841 02
e-mailom: info@vsetkopredom.com

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného výroboku
 • kód výrobku
 • konkrétny popis vady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí, faktúra, alebo zálohová faktúra
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu

Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať.

Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie, O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.